Home Contact Sitemap
Deel deze pagina:

Betrouwbaarheid en validiteit van de Internationale Comité Knee Documentation (IKDC) Subjectieve Knie Vragenlijst

Terug
26-07-2016
Doel van deze studie
Binnen de literatuur bestaat weinig consensus wanneer een sporter na een voorste kruisband reconstructie (ACLR) mag terugkeren binnen sport (RTS). Een testbatterij werd ontwikkeld om deze besluitvorming te onderbouwen.

Methode
De deelnemers in deze studie zijn achtentwintig patiënten (22 mannen en 6 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 25,4 ± 8,2 jaar, 6,5 ± 1,0 maanden na de ACLR. Alle patiënten volgen hetzelfde revalidatieprotocol. De testbatterij bestaat uit de volgende onderdelen: een isokinetische kracht test; de eenbenige sprong test (SLH); de drie sprong afstand test (TLH); de zijwaartse sprong test (SH); en de sprong-landing taak. Alle tests zijn beoordeeld met een Landing Error Scoring System (LESS).
De isokinetische test en de eenbenige sprong test (SLH) worden uitgedrukt in een Limb symmetry Index (LSI). Hierbij wordt in de test de betrokkenheid van de benen met elkaar vergeleken. Daarbij geldt de formule: geopereerde been/ niet-geopereerde been x 100%. Daarnaast hebben de patiënten twee vragenlijsten ingevuld. De Internationale Knee Documentation Committe (IKDC) Subjectieve Knie Vragenlijst en de ACLR-RTS schaal. Een positieve uitslag voor RTS is gedefinieerd wanneer wordt voldaan aan de volgende criteria: LSI> 90%  voor de isokinetische tests; sprong tests voor de LESS < 5; ACLR-RTS > 56 en een IKDC binnen 15 percentiel van gezonde proefpersonen.

Resultaten
Twee van de 28 patiënten hebben aan alle criteria voldaan van het testprotocol. Het criterium voor de LESS < 5 is behaald door 67,9% van alle patiënten. Voor de sprong tests, 78,5% van de patiënten behaalden een LSI > 90% voor SLH; 85,7% voor TLH en 50% voor de SH.
Voor de isokinetische test is binnen de criteria voor LSI door 39,3% van de patiënten een maximum moment  geleverd van de quadriceps bij 60 °/s; 46,4% bij 180 °/s; en 42,9% van de patiënten leverden de criteria bij 300 °/s. In totaal presteerden 35,7% van de patiënten binnen de criteria voor het maximale moment bij 60 °/s genormaliseerd naar lichaamsgewicht (> 3,0 Nm) voor de betrokken ledemaat. De functionele hamstring-quadriceps ratio (H/Q ratio) is een berekening waarbij het moment van de hamstrings in een excentrische  beweging wordt gedeeld door de sterkte van de quadricpes in een concentrische beweging. In deze studie is de H/Q ratio bij een moment van 300 °/s > 55% voor vrouwen, daarin slaagden 4 van 6 vrouwelijke patiënten. De H/Q ratio  bij een moment van 300 °/s > 62,5% voor mannen is door 17 patiënten bereikt. Op 6 maanden na de ACLR, 85,7% van de patiënten scoorden een IKDC score binnen 15 percentiel van gezonde proefpersonen en 75% van de patiënten voldoen aan de ACLR-RTS score > 56.

Conclusie
Uit de resultaten van deze studie zou kunnen blijken dat patiënten die op 6 maanden na een voorste kruisband reconstructie willen terugkeren naar sport, een extra revalidatietraject zullen moeten volgen om te voldoen aan de gestelde criteria voor RTS. De RTS batterij die wordt beschreven in deze studie kan dienen als kader voor toekomstige studies om multivariate modellen in te voeren die de besluitvorming over de terugkeer naar sport na een voorste kruisbandreconstructie onderzoeken. Het uiteindelijke doel is om de recidiefkans op een ACL blessures te verkleinen of een volgende blessure te voorkomen.

Reliability and validity of the International Knee Documentation Committee (IKDC) Subjective Knee Form. Higgins LD, Taylor MK, Park D, Ghodadra N, Marchant M, Pietrobon R, Cook C. Joint Bone Spine. 2007 Dec;74(6):594-9.

Leidenfysiotherapie

Wetenschap

Sport

Nieuwsblog

Fysiotherapeuten reduceren verwijzingen naar orthopeden met 64%

19-07-2019
Uit onderzoek blijkt dat fysiotherapeuten in de eerstelijn de werkbelasting van huisartsen aanzienlijk verminderen...
Lees verder

Bestuur beroepsgroep fysiotherapie op bezoek bij Corpus Mentis

17-04-2019
Op woensdag 17 april waren afgevaardigden van het bestuur van het KNGF op bezoek bij Corpus Mentis, Centrum...
Lees verder

Prevalidatie voor bovenbuik operatie

25-02-2019
Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in multidisciplinaire klinieken van drie tertiaire...
Lees verder

Corpus Mentis doet mee aan multicenter studie bij ernstig COPD

06-12-2018
Onlangs heeft Zorgverzekeraars Nederland bekend gemaakt vanaf 1 januari 2019 de langdurige revalidatie qua aantal...
Lees verder

Lezing: sportend kind bij de fysiotherapeut

16-09-2018
Op vrijdag 21 september is Drs. DM Keesenberg gastspreker bij de Mark Two Academy voor de lezing "Er komt een...
Lees verder