Home Contact Sitemap
Deel deze pagina:

Betrouwbaarheid en validiteit van de Internationale Comité Knee Documentation (IKDC) Subjectieve Knie Vragenlijst

Terug
26-07-2016
Doel van deze studie
Binnen de literatuur bestaat weinig consensus wanneer een sporter na een voorste kruisband reconstructie (ACLR) mag terugkeren binnen sport (RTS). Een testbatterij werd ontwikkeld om deze besluitvorming te onderbouwen.

Methode
De deelnemers in deze studie zijn achtentwintig patiënten (22 mannen en 6 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 25,4 ± 8,2 jaar, 6,5 ± 1,0 maanden na de ACLR. Alle patiënten volgen hetzelfde revalidatieprotocol. De testbatterij bestaat uit de volgende onderdelen: een isokinetische kracht test; de eenbenige sprong test (SLH); de drie sprong afstand test (TLH); de zijwaartse sprong test (SH); en de sprong-landing taak. Alle tests zijn beoordeeld met een Landing Error Scoring System (LESS).
De isokinetische test en de eenbenige sprong test (SLH) worden uitgedrukt in een Limb symmetry Index (LSI). Hierbij wordt in de test de betrokkenheid van de benen met elkaar vergeleken. Daarbij geldt de formule: geopereerde been/ niet-geopereerde been x 100%. Daarnaast hebben de patiënten twee vragenlijsten ingevuld. De Internationale Knee Documentation Committe (IKDC) Subjectieve Knie Vragenlijst en de ACLR-RTS schaal. Een positieve uitslag voor RTS is gedefinieerd wanneer wordt voldaan aan de volgende criteria: LSI> 90%  voor de isokinetische tests; sprong tests voor de LESS < 5; ACLR-RTS > 56 en een IKDC binnen 15 percentiel van gezonde proefpersonen.

Resultaten
Twee van de 28 patiënten hebben aan alle criteria voldaan van het testprotocol. Het criterium voor de LESS < 5 is behaald door 67,9% van alle patiënten. Voor de sprong tests, 78,5% van de patiënten behaalden een LSI > 90% voor SLH; 85,7% voor TLH en 50% voor de SH.
Voor de isokinetische test is binnen de criteria voor LSI door 39,3% van de patiënten een maximum moment  geleverd van de quadriceps bij 60 °/s; 46,4% bij 180 °/s; en 42,9% van de patiënten leverden de criteria bij 300 °/s. In totaal presteerden 35,7% van de patiënten binnen de criteria voor het maximale moment bij 60 °/s genormaliseerd naar lichaamsgewicht (> 3,0 Nm) voor de betrokken ledemaat. De functionele hamstring-quadriceps ratio (H/Q ratio) is een berekening waarbij het moment van de hamstrings in een excentrische  beweging wordt gedeeld door de sterkte van de quadricpes in een concentrische beweging. In deze studie is de H/Q ratio bij een moment van 300 °/s > 55% voor vrouwen, daarin slaagden 4 van 6 vrouwelijke patiënten. De H/Q ratio  bij een moment van 300 °/s > 62,5% voor mannen is door 17 patiënten bereikt. Op 6 maanden na de ACLR, 85,7% van de patiënten scoorden een IKDC score binnen 15 percentiel van gezonde proefpersonen en 75% van de patiënten voldoen aan de ACLR-RTS score > 56.

Conclusie
Uit de resultaten van deze studie zou kunnen blijken dat patiënten die op 6 maanden na een voorste kruisband reconstructie willen terugkeren naar sport, een extra revalidatietraject zullen moeten volgen om te voldoen aan de gestelde criteria voor RTS. De RTS batterij die wordt beschreven in deze studie kan dienen als kader voor toekomstige studies om multivariate modellen in te voeren die de besluitvorming over de terugkeer naar sport na een voorste kruisbandreconstructie onderzoeken. Het uiteindelijke doel is om de recidiefkans op een ACL blessures te verkleinen of een volgende blessure te voorkomen.

Reliability and validity of the International Knee Documentation Committee (IKDC) Subjective Knee Form. Higgins LD, Taylor MK, Park D, Ghodadra N, Marchant M, Pietrobon R, Cook C. Joint Bone Spine. 2007 Dec;74(6):594-9.

Leidenfysiotherapie

Wetenschap

Sport

Nieuwsblog

Maatregelen Corpus Mentis vanwege het coronavirus

14-12-2020
Corpus Mentis is open voor fysiotherapie en dietetiek (reguliere zorg, revalidatie en spoedzorg) met aangepaste...
Lees verder

Resultaten van het COPD onderzoek bij Stax en Toine op radio 1

16-02-2020
Op maandag 17 februari zal hoofdonderzoeker Drs. DM (Martin) Keesenberg de resultaten van het COPD onderzoek toelichten...
Lees verder

Uitzending Radar van AVRO TROS over COPD onderzoek

10-02-2020
Op maandagavond 17 februari zal AVRO TROS in het televisieprogramma Radar aandacht besteden aan de...
Lees verder

Podcast vrije artsenkeuze door Drs Martin Keesenberg

10-12-2019
Minister Hugo de Jonge wil op korte termijn een wetsvoorstel indienen voor het schrappen van de zogenaamde...
Lees verder

Wilt u zelf uw eigen fysiotherapeut blijven kiezen?

29-11-2019
Na minister Edith Schippers wil nu de huidige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de keuzevrijheid van de...
Lees verder