Home Contact Sitemap
Deel deze pagina:

'Obesitas paradox' ontkracht

Terug
13-02-2014
Extreem overgewicht is een bevolkingsrisico voor vroegtijdig sterven, zoals ook hart- en vaatziekten en kanker. In de afgelopen jaren is in een aantal studies de suggestie gewekt dat bij obese personen verminderde mortaliteit voorkomt in vergelijking met personen met een normaal gewicht. Deze zogenaamde "obesitas-paradox" is ook gemeld bij patienten met hartfalen, bij het eindstadium van nierfalen, hypertensie en recent bij mensen met Diabetes Mellitus Type 2 (DM2). Uit een grote prospective cohort van Tobias et al. 2014 gepubliceerd in the New England Journal of Medicine blijkt deze paradox niet te kloppen.  

De studies die in het verleden deze obesitas paradox hebben bevestigd, zijn in de analyse niet optimaal geccorrigeerd voor de factor roken en het langer bestaan van chronische aandoeningen bij de deelnemers. Roken is een confounder in de analyses van lichaamsgewicht en mortaliteit omdat het geassocieerd is met verminderde lichaamsgewicht maar een toegenomen risico heeft op mortaliteit. De statistische correctie voor roken (bijvoorbeeld ooit gerookt versus nooit gerookt) blijkt vaak onvoldoende te controleren voor verschillende mate van het roken, de duur en de intensiteit. Daarnaast ging het vaak om een kleine onderzoekspopulatie. Een bijkomend probleem in deze studies was de omgekeerde causaliteit, waarbij onderliggende chronische ziekten of lijden zowel gewichtsverlies veroorzaakt als het risico van overlijden vergroot. Uitsluiting van personen met deze bekende ziekten bij aanvang van de studie en censurering van data voor patiënten die in het begin van de follow-up periode overlijden, worden bij de studie van Tobias et al. 2014 routinematig uitgevoerd om deze bias te verminderen.  

Om de beperkingen van de eerdere onderzoeken aan te pakken, hebben de onderzoekers een gedetailleerde analyse uitgevoerd van twee grote prospectieve cohort studies (n=11427). Hier is gekeken naar de relatie tussen de body-mass index (BMI) en het risico van overlijden onder de deelnemers met de diagnose DM2 op het moment van start van de studie (incidentie DM2). Het lichaamsgewicht en lengte van de deelnemers in de periode kort voor de diagnose van DM2 werden gebruikt om de BMI te bepalen. De deelnemers leden niet aan cardiovasculaire aandoeningen en kanker op het moment van diagnosestelling DM2.
In conclusie vinden de onderzoekerers een J-vormige relatie tussen BMI en risico op overlijden bij incidentie DM2, met het laagste risico bij normaal gewicht met een BMI van 22,5 en 24,9. Een directe lineaire relatie is aangetoond tussen BMI en mortaliteit bij deelnemers die nooit gerookt hebben. Echter bij de deelnemers de in het verleden hebben gerookt is dit verband niet-lineair. De onderzoekers hebben dan ook geen bewijs gevonden voor een beschermend effect van overgewicht of obesitas op mortaliteit. Bovendien wordt gesteld, gegeven de relatie van overgewicht en obesitas, dat behoud van een gezond lichaamsgewicht de kern moet blijven van het Diabetes management in de gezondheidszorg. Ongeacht het rookgedrag.

Corpus Mentis

Leidenfysiotherapie

Wetenschap

Metabolisme

Nieuwsblog

Fysiotherapeuten reduceren verwijzingen naar orthopeden met 64%

19-07-2019
Uit onderzoek blijkt dat fysiotherapeuten in de eerstelijn de werkbelasting van huisartsen aanzienlijk verminderen...
Lees verder

Bestuur beroepsgroep fysiotherapie op bezoek bij Corpus Mentis

17-04-2019
Op woensdag 17 april waren afgevaardigden van het bestuur van het KNGF op bezoek bij Corpus Mentis, Centrum...
Lees verder

Prevalidatie voor bovenbuik operatie

25-02-2019
Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in multidisciplinaire klinieken van drie tertiaire...
Lees verder

Corpus Mentis doet mee aan multicenter studie bij ernstig COPD

06-12-2018
Onlangs heeft Zorgverzekeraars Nederland bekend gemaakt vanaf 1 januari 2019 de langdurige revalidatie qua aantal...
Lees verder

Lezing: sportend kind bij de fysiotherapeut

16-09-2018
Op vrijdag 21 september is Drs. DM Keesenberg gastspreker bij de Mark Two Academy voor de lezing "Er komt een...
Lees verder