Home Contact Sitemap
Deel deze pagina:

Cerebrovasculair accident (CVA)

Cerebrovasculair accident (CVA) kan het gevolg zijn van een herseninfarct of een hersenbloeding. Bij het herseninfarct komt geen bloed vrij maar wordt een slagader in de hersenen afgesloten als gevolg van een bloedstolsel (80-85%). Een hersenbloeding is een bloedig lek van de slagader in de hersenen (15-20%). Door het CVA krijgt een bepaald deel van de hersenen geen doorbloeding meer. Onderzoek laat zien dat de overlevingskans als ook de waarschijnlijkheid van herstel na een CVA afhankelijk is van de aard en ernst van het zuurstoftekort in de hersenen. Een bloeding is gevaarlijker dan een infarct en na het infarct is vooral het oedeem (vocht) dat schade veroorzaakt aan het brein. Het direct toedienen van minocyclines (remmer van de microglia) kan het oedeem beperken en daarmee de gevolgen verminderen.

Het aantal CVA patiënten stijgt nog elk jaar wereldwijd. CVA is een belangrijke oorzaak van invaliditeit. Het ultieme doel voor veel CVA patiënten is functionele zelfstandigheid waarbij de terugkeer naar huis en re-integratie in de samenleving voorop staan.
Minder dan 50% van de patiënten heeft de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen blijven lopen na de revalidatie. Voor 80% van de patiënten geldt dat de motorische beperking (bewegingscontrole) van het gezicht, arm en been aan één zijde van het lichaam optreedt. Na een CVA treedt in beide lichaamshelften spierkracht verlies op. Naast motorische beperkingen treden er vaak andere problemen op na een CVA zoals pijn aan de aangedane extremiteiten, gevoelsstoornissen, taalproblemen, geheugen problemen en gedragsmatige verandering. De motorische beperking lijkt een directe relatie te hebben met de lichaamsfunctie. Een voorbeeld hiervan is de verminderde beenspierkracht (motorische beperking) die correleert met een verslechterde loopfunctie.

Fysiotherapie
De fysiotherapeutische revalidatie zal voor een groot deel gericht zijn op het verminderen van de motorische beperkingen van de benen en de armen. Om motorische verbetering te bewerkstelligen ligt de focus op de hoge intensiteit van de bewegingen, het uitvoeren van repeterende taken en het geven van feedback over de prestaties tijdens de revalidatie. Fysiotherapeutische revalidatie is essentieel in de beginfase aangezien in het eerste jaar na het CVA het meeste motorisch herstel verwacht kan worden.


Naar boven

Nieuwsblog

Maatregelen Corpus Mentis vanwege het coronavirus

07-11-2021
Corpus Mentis is open voor fysiotherapie en diëtetiek (reguliere zorg, revalidatie en spoedzorg) met aangepaste...
Lees verder

Resultaten van het COPD onderzoek bij Stax en Toine op radio 1

16-02-2020
Op maandag 17 februari zal hoofdonderzoeker Drs. DM (Martin) Keesenberg de resultaten van het COPD onderzoek toelichten...
Lees verder

Uitzending Radar van AVRO TROS over COPD onderzoek

10-02-2020
Op maandagavond 17 februari zal AVRO TROS in het televisieprogramma Radar aandacht besteden aan de...
Lees verder

Podcast vrije artsenkeuze door Drs Martin Keesenberg

10-12-2019
Minister Hugo de Jonge wil op korte termijn een wetsvoorstel indienen voor het schrappen van de zogenaamde...
Lees verder

Wilt u zelf uw eigen fysiotherapeut blijven kiezen?

29-11-2019
Na minister Edith Schippers wil nu de huidige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de keuzevrijheid van de...
Lees verder