Home Contact Sitemap
Deel deze pagina:

Cerebrovasculair accident (CVA)

Cerebrovasculair accident (CVA) kan het gevolg zijn van een herseninfarct of een hersenbloeding. Bij het herseninfarct komt geen bloed vrij maar wordt een slagader in de hersenen afgesloten als gevolg van een bloedstolsel (80-85%). Een hersenbloeding is een bloedig lek van de slagader in de hersenen (15-20%). Door het CVA krijgt een bepaald deel van de hersenen geen doorbloeding meer. Onderzoek laat zien dat de overlevingskans als ook de waarschijnlijkheid van herstel na een CVA afhankelijk is van de aard en ernst van het zuurstoftekort in de hersenen. Een bloeding is gevaarlijker dan een infarct en na het infarct is vooral het oedeem (vocht) dat schade veroorzaakt aan het brein. Het direct toedienen van minocyclines (remmer van de microglia) kan het oedeem beperken en daarmee de gevolgen verminderen.

Het aantal CVA patiënten stijgt nog elk jaar wereldwijd. CVA is een belangrijke oorzaak van invaliditeit. Het ultieme doel voor veel CVA patiënten is functionele zelfstandigheid waarbij de terugkeer naar huis en re-integratie in de samenleving voorop staan.
Minder dan 50% van de patiënten heeft de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen blijven lopen na de revalidatie. Voor 80% van de patiënten geldt dat de motorische beperking (bewegingscontrole) van het gezicht, arm en been aan één zijde van het lichaam optreedt. Na een CVA treedt in beide lichaamshelften spierkracht verlies op. Naast motorische beperkingen treden er vaak andere problemen op na een CVA zoals pijn aan de aangedane extremiteiten, gevoelsstoornissen, taalproblemen, geheugen problemen en gedragsmatige verandering. De motorische beperking lijkt een directe relatie te hebben met de lichaamsfunctie. Een voorbeeld hiervan is de verminderde beenspierkracht (motorische beperking) die correleert met een verslechterde loopfunctie.

Fysiotherapie
De fysiotherapeutische revalidatie zal voor een groot deel gericht zijn op het verminderen van de motorische beperkingen van de benen en de armen. Om motorische verbetering te bewerkstelligen ligt de focus op de hoge intensiteit van de bewegingen, het uitvoeren van repeterende taken en het geven van feedback over de prestaties tijdens de revalidatie. Fysiotherapeutische revalidatie is essentieel in de beginfase aangezien in het eerste jaar na het CVA het meeste motorisch herstel verwacht kan worden.


Naar boven

Nieuwsblog

Fysiotherapeuten reduceren verwijzingen naar orthopeden met 64%

19-07-2019
Uit onderzoek blijkt dat fysiotherapeuten in de eerstelijn de werkbelasting van huisartsen aanzienlijk verminderen...
Lees verder

Bestuur beroepsgroep fysiotherapie op bezoek bij Corpus Mentis

17-04-2019
Op woensdag 17 april waren afgevaardigden van het bestuur van het KNGF op bezoek bij Corpus Mentis, Centrum...
Lees verder

Prevalidatie voor bovenbuik operatie

25-02-2019
Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in multidisciplinaire klinieken van drie tertiaire...
Lees verder

Corpus Mentis doet mee aan multicenter studie bij ernstig COPD

06-12-2018
Onlangs heeft Zorgverzekeraars Nederland bekend gemaakt vanaf 1 januari 2019 de langdurige revalidatie qua aantal...
Lees verder

Lezing: sportend kind bij de fysiotherapeut

16-09-2018
Op vrijdag 21 september is Drs. DM Keesenberg gastspreker bij de Mark Two Academy voor de lezing "Er komt een...
Lees verder