Home Contact Sitemap
Deel deze pagina:

Menzis vergoedt BIG-geregistreerde fysiotherapeut niet

Terug
14-10-2015
De Zorgverzekeraar Menzis is onlangs niet overgegaan tot vergoeding van fysiotherapeutische zorg bij een algemeen fysiotherapeut die wel BIG-geregistreerd staat.

Volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) artikel 13 is een zorgverzekeraar verplicht om een marktcomform tarief te geven voor niet-gecontratceerde zorg. Bij de totstandkoming van artikel 13 Zvw heeft (een voorganger van) minister Schippers dit criterium als volgt geformuleerd: verzekerden die hebben gekozen voor een zorgverzekering waarbij zij hun zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders moeten afnemen, hebben de mogelijkheid toch te kiezen voor het afnemen van zorg bij een niet-gecontracteerde (al dan niet buitenlandse) zorgaanbieder. De verzekeraar mag dan een korting hanteren. Die korting mag echter niet zo groot zijn dat deze een feitelijke hinderpaal vormt.  In dit voorbeeld heeft Menzis de CKR registratie verplicht gesteld en daarmee een harde eis gesteld voor het niet vergoeden van de zorg. Hierdoor kan de cliënt geen gebruik maken van vergoeding uit de aanvullende verzekering voor deze niet-gecontracteerde fysiotherapeut. Opvallend is dat deze fysiotherapeut in het verleden verzekerden van Menzis heeft behandeld waar wel degelijk vergoeding is gegeven onder dezelfde omstandigheden.  
Met het niet vergoeden van de fysiotherapiebehandelingen geeft Menzis haar klanten geen keuzevrijheid en wordt de patiënt gestuurd in de keuze voor een bepaalde zorgverlener. Dit druist in tegen artikel 13 Zvw.

Leidenfysiotherapie

Politiek

Zorgverzekeraar

Nieuwsblog

Maatregelen Corpus Mentis vanwege het coronavirus

14-12-2020
Corpus Mentis is open voor fysiotherapie en dietetiek (reguliere zorg, revalidatie en spoedzorg) met aangepaste...
Lees verder

Resultaten van het COPD onderzoek bij Stax en Toine op radio 1

16-02-2020
Op maandag 17 februari zal hoofdonderzoeker Drs. DM (Martin) Keesenberg de resultaten van het COPD onderzoek toelichten...
Lees verder

Uitzending Radar van AVRO TROS over COPD onderzoek

10-02-2020
Op maandagavond 17 februari zal AVRO TROS in het televisieprogramma Radar aandacht besteden aan de...
Lees verder

Podcast vrije artsenkeuze door Drs Martin Keesenberg

10-12-2019
Minister Hugo de Jonge wil op korte termijn een wetsvoorstel indienen voor het schrappen van de zogenaamde...
Lees verder

Wilt u zelf uw eigen fysiotherapeut blijven kiezen?

29-11-2019
Na minister Edith Schippers wil nu de huidige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de keuzevrijheid van de...
Lees verder