Home Contact Sitemap
Deel deze pagina:

Menzis vergoedt BIG-geregistreerde fysiotherapeut niet

Terug
14-10-2015
De Zorgverzekeraar Menzis is onlangs niet overgegaan tot vergoeding van fysiotherapeutische zorg bij een algemeen fysiotherapeut die wel BIG-geregistreerd staat.

Volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) artikel 13 is een zorgverzekeraar verplicht om een marktcomform tarief te geven voor niet-gecontratceerde zorg. Bij de totstandkoming van artikel 13 Zvw heeft (een voorganger van) minister Schippers dit criterium als volgt geformuleerd: verzekerden die hebben gekozen voor een zorgverzekering waarbij zij hun zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders moeten afnemen, hebben de mogelijkheid toch te kiezen voor het afnemen van zorg bij een niet-gecontracteerde (al dan niet buitenlandse) zorgaanbieder. De verzekeraar mag dan een korting hanteren. Die korting mag echter niet zo groot zijn dat deze een feitelijke hinderpaal vormt.  In dit voorbeeld heeft Menzis de CKR registratie verplicht gesteld en daarmee een harde eis gesteld voor het niet vergoeden van de zorg. Hierdoor kan de cliënt geen gebruik maken van vergoeding uit de aanvullende verzekering voor deze niet-gecontracteerde fysiotherapeut. Opvallend is dat deze fysiotherapeut in het verleden verzekerden van Menzis heeft behandeld waar wel degelijk vergoeding is gegeven onder dezelfde omstandigheden.  
Met het niet vergoeden van de fysiotherapiebehandelingen geeft Menzis haar klanten geen keuzevrijheid en wordt de patiënt gestuurd in de keuze voor een bepaalde zorgverlener. Dit druist in tegen artikel 13 Zvw.

Leidenfysiotherapie

Politiek

Zorgverzekeraar

Nieuwsblog

Fysiotherapeuten reduceren verwijzingen naar orthopeden met 64%

19-07-2019
Uit onderzoek blijkt dat fysiotherapeuten in de eerstelijn de werkbelasting van huisartsen aanzienlijk verminderen...
Lees verder

Bestuur beroepsgroep fysiotherapie op bezoek bij Corpus Mentis

17-04-2019
Op woensdag 17 april waren afgevaardigden van het bestuur van het KNGF op bezoek bij Corpus Mentis, Centrum...
Lees verder

Prevalidatie voor bovenbuik operatie

25-02-2019
Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in multidisciplinaire klinieken van drie tertiaire...
Lees verder

Corpus Mentis doet mee aan multicenter studie bij ernstig COPD

06-12-2018
Onlangs heeft Zorgverzekeraars Nederland bekend gemaakt vanaf 1 januari 2019 de langdurige revalidatie qua aantal...
Lees verder

Lezing: sportend kind bij de fysiotherapeut

16-09-2018
Op vrijdag 21 september is Drs. DM Keesenberg gastspreker bij de Mark Two Academy voor de lezing "Er komt een...
Lees verder