Home Contact Sitemap
Deel deze pagina:

Instabiele discus

Door inwendige scheurtjes in een tussenwervelschijf zal in de loop der tijd versmalling en inzakking van de tussenwervelschijf optreden.
Het kan zijn dat bij een nieuwe aanval of extra overbelasting de tussenwervelschijf volledig doorscheurt en er een hernia of klinisch beeld van een instabiele discus optreedt, maar dit hoeft niet te gebeuren. Op de röntgenfoto ziet men ten slotte een sterk versmalde tussenwervelschijf. 

Instabiliteit
Nu is het in de wetenschap behoorlijk onduidelijk wanneer er nu wel of niet over ‘instabiliteit’ gesproken mag worden. Sommigen beperken de uitspraak tot wat ze kunnen vaststellen op een röntgenfoto. Zien ze daarop dat wervels ten opzichte van elkaar enkele millimeters verschuiven, dan spreken ze van röntgenologische instabiliteit. Dit is minder omstreden dan de term ‘klinische instabiliteit’, met betrekking tot klachten van de patiënt die op instabiliteit zouden kunnen duiden, maar deze term wordt slechts door enkelen erkend. 
Wanneer een wervel overmatige bewegingsuitslagen vertoont maar uiteindelijk de beweging beperkt wordt door het kapselbandapparaat, spreekt men van hypermobiliteit. Hypermobiliteit van de gewrichten kan uiteindelijk leiden tot instabiliteit. 

Symptomen
Iemand zal zeggen dat hij vreselijk goed moet uitkijken waar hij loopt of wanneer hij een stoepje afstapt. Bij het zich verstappen of verkeerd inschatten van de stoeprand ervaart hij een heftige scheut in de rug, alsof er een mes in gestoken wordt. Betrokkene zal ook erg goed opletten dat er niet plotseling iemand tegen hem opbotst, omdat dan hetzelfde gebeurt. En dit kan weer leiden tot tijdelijke verergering van de klachten. 
Het beeld kan zich ook manifesteren als steeds terugkerende spit--aanvalletjes, waarbij iemand gemakkelijk weer een of meer dagen rugklachten heeft en stijver is dan anders. 

Fysiotherapie
Een fysiotherapeutische behandeling kan zorgen voor een toename van de actieve stabiliteit van de wervelkolom. Dit zal gepaard gaan met adviezen over hoe de rug tevens mobiel te houden voor het geval de rug stijf wordt. 

Nieuwsblog

Maatregelen Corpus Mentis vanwege het coronavirus

14-12-2020
Corpus Mentis is open voor fysiotherapie en dietetiek (reguliere zorg, revalidatie en spoedzorg) met aangepaste...
Lees verder

Resultaten van het COPD onderzoek bij Stax en Toine op radio 1

16-02-2020
Op maandag 17 februari zal hoofdonderzoeker Drs. DM (Martin) Keesenberg de resultaten van het COPD onderzoek toelichten...
Lees verder

Uitzending Radar van AVRO TROS over COPD onderzoek

10-02-2020
Op maandagavond 17 februari zal AVRO TROS in het televisieprogramma Radar aandacht besteden aan de...
Lees verder

Podcast vrije artsenkeuze door Drs Martin Keesenberg

10-12-2019
Minister Hugo de Jonge wil op korte termijn een wetsvoorstel indienen voor het schrappen van de zogenaamde...
Lees verder

Wilt u zelf uw eigen fysiotherapeut blijven kiezen?

29-11-2019
Na minister Edith Schippers wil nu de huidige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de keuzevrijheid van de...
Lees verder